Sociální fóbie

Sociální fobie je neurotická porucha, charakteristická strachem z určitého sociálního, mezilidského kontaktu, což je doprovázeno úzkostí, pramenící z vědomých a nevědomých negativních očekávání vlastního selhání v této osobní rovině.

Tato očekávání pramení z často hluboce zakořeněných negativních představ o sobě, získaných především výchovou, kdy dítě nebylo rodiči přijato a milovány nepodmíněně a spontánně jakožto jedinečná lidská bytost s právem na chyby a nezískalo tak zdravý a trvalý pocit vlastní hodnoty a lásku k sobě samému. Tak jako bylo od prvopočátku nejistě zacházeno s jeho projevy, tak nejistě očekává chování i od okolí.

Postupem času se tento nezdravý sebeobraz natolik vžije, že se stane nevědomým kritickým hlasem, který aniž by si člověk uvědomoval, mu v kritických okamžicích podráží kolena. Výsledkem pak není polemika s tímto hlasem, který by se snažila ospravedlnit a vyprostit z ponížení, ale úzkost.