Emetofobie

Emetofobie může mít podle zahraničních pramenů dva významy:

  • Strach ze zvracení. (wikipedia.org)
  • Strach, že nemocný dostane malou pozornost v porovnání s ostatními. (emetophobia.com)

Strach ze zvracení:
Emetofobie je intenzivní, iracionální strach nebo úzkost vztahující se k zvracení. Kořenové slovo pro emetofobii je zvracení z řeckého slova emein, který znamená jednání nebo inklinaci ke zvracení. Existuje několik případů, kdy postiženým pomohla hypnóza.

Strach z malé pozornosti. Strach z menší pozornosti, než se dostává ostatním je pátá nejčastější fobie na světě. Oběti této fobie jsou ovládány iracionálními myšlenkami a činy. Počátek emetofobie (ve smyslu malé pozornosti) je v dětství a vinu nesou bezesporu rodiče či lidé, kteří vychovávali budoucího emetofobicky postiženého člověka.