Dystymie

Dystymie je porucha nálady, která spadá do oblasti deprese a je považována za její lehčí formu. Dystymie je také někdy označována jako chronická deprese. Dystymie je diagnostikována tehdy, pokud je depresivní nálada přítomna po většinu dne po dobu dvou let s přerušením ne delším než dva měsíce. Navíc musí být kromě deprese přítomny po tuto dobu alespoň dva následující příznaky: zhoršená chuť k jídlu nebo přejídání; poruchy spánku (nespavost nebo nadměrná spavost); slabost nebo únava; snížená sebedůvěra; zhoršené soustředění nebo problémy s rozhodováním; pocit beznaděje. Tyto příznaky pak vyúsťují v sociální, pracovní, školní problémy. Tato porucha je chronické, dlouhodobé onemocnění.

Dystymie může začít na počátku života nebo dokonce v dětství. Léčba může zkrátit její trvání nebo intenzitu příznaků.

Různé příznaky toho, co může být považováno za dystymii:

  • Zvýšení nebo snížená chuť k jídlu nebo hmotnost.
  • Nedostatek spánku nebo nadměrná spavost.
  • Únava nebo slabost.
  • Snížená sebedůvěra.
  • Poruchy koncentrace.
  • Nerozhodnost.
  • Beznaděje nebo pesimizmus.
Příznaky dystymie jsou podobné příznakům deprese, i když bývají méně intenzivní. V obou případech může postižená osoba mít zhoršenou nebo podrážděnou náladu, nezájem o příjemné a radostné věci, ztrátu energie. Příznaky se také mohou zhoršit a může navíc dojít k výskytu normální deprese, což je označováno jako dvojitá deprese (double depression). Zatímco deprese odezní, dystymie je stálá a trvá po dlouho dobu, takže někteří lidé si myslí, že je součástí jejich charakteru. Lidé s dystymií dokonce o této nemoci nehovoří s lékařem, rodinou nebo přáteli. Dystymie je dva až tři kráž běžnější u žen než u mužů. Někteří lidé s dystymií zažili v dětství velkou ztrátu, jako například smrt rodiče. Jiní popisují, že v dětství byli v neustálém stresu. Je často nemožné říci, zda lidé s dystymií jsou pod větším tlakem než jiní lidé nebo jsou na stejné podmínky díky dystymii citlivější a hůře je snášejí.

Léčba:
Často se používá psychoterapie, která pomáhá změnit způsob myšlení.

Lékaři mohou navíc předepsat různá antidepresiva, nejčastěji se používají selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), jako například fluoxetin (Prozac, Deprex, Apo-fluoxetin), sertralin (Zoloft), paroxetin (Apo-Parox) a citalopram (Seropram, Citalec, Dalsan, Apo-Cital). SSRI se snadno podávají a jsou poměrně bezpečné ve srovnání s jinými antidepresivy. Další nová antidepresiva jsou bupropion (Wellbutrin), venlafaxin (Efectin SR), mirtazapin (Remeron, Mirzaten,Esprital) a duloxetin (Cymbalta) a také Deniban, který je na dystymii speciálně určen.