Algofobie

Algofobie (z řeckého: Algos "bolest" a Phobos "strach") je strach z bolesti. Abnormální a přetrvávající strach z bolesti, která je mnohem silnější než u normálních lidí.

Léčba spočívá v použití behaviorální terapií a léky proti úzkosti.