Fóbie

Fóbie je úzkostná porucha charakterizovaná chorobným, bezdůvodným strachem z věcí nebo situací. Postižený si nesmyslný strach plně uvědomuje, ale není schopen ho vlastní vůlí potlačit. Fobie má svůj objekt, na který je vázána a podle kterého je také pojmenována. Existuje mnoho různých druhů fobií

Naposledy přidané:
Lachanofobie, Strach, Siderodromofobie, Emetofobie, Agorafobie, Akustikofobie, všechny fóbie.

Fobie vystupují jako nesmyslně pociťovaný strach, který se vztahuje na zcela určité věci nebo situace. Např. agorafobie - strach před velkými prostorami, klaustrofobie - strach před uzavřenými prostorami, strach před hmyzem, strach před ohněm a mnoho jiného.

Algofobie, Arachnofobie, Ailurofobie, Ablutofobie, a další fobie

Nevědomé úzkosti jsou promítany na vnější objekty (např. pavouky), strach se přesouvá mimo osobnost. Před pavouky nebo ohněm lze uprchnout, před vnitřními konflikty vyvolávajícími strach nikoliv, hledají tedy stále nové objekty. Proto ani promítnutí do fobie není vhodným východiskem.

Úzkost a strach prožil každý z nás. Mají ochranný význam. Úzkost a strach se liší: strach je určitou odpovědí na konkrétní nebezpečí. Úzkost naopak je nepříjemný emoční stav, jehož příčinu není možné definovat. Strach trvá pouze po dobu hrozícího nebezpečí. Intenzita strachu je různá, od lehkého neklidu až po stav masivního prožitku strachu. Výsledkem je typické vyhýbání se situacím, které působí nebo jejich velmi obtížné překonávání. Strach je přítomen nejen při vystavení se této situaci či předmětu, ale i při očekávání či pomyšlení na takovou situaci. Tomu říkáme úzkost z očekávání. Pro člověka trpícího fóbií je obtížné kontrolovat úzkost a vyhýbavé chování, ačkoliv to může výrazně ovlivnit jeho fungování v běžném životě i fyzické zdraví. Počátek fobie bývá v dětství (v dospělosti obvykle spontánně odezní). Příčinou může být vrozená úzkostnost (30-40% případů) nebo traumatický zážitek. Fóbie jsou způsobeny zpravidla psychickou poruchou.